3
W szkołach Litwy maraton egzaminacyjny: litewski na minusie, angielski na topie

Państwowy egzamin z języka i literatury litewskiej będzie w tym roku składać 18 759 maturzystów, znacznie więcej, bo 20 868 osób, przystąpi do matury z języka angielskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Maraton egzaminacyjny już rozpoczął się w szkołach na Litwie. Zdawanie maturalnych egzaminów państwowych uczniowie rozpoczęli w połowie kwietnia od ustnej części sprawdzianów z języków obcych (angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego). Ostatni państwowy egzamin – z chemii – będzie miał miejsce 19 czerwca, ostatni szkolny sprawdzian z języka ojczystego (polskiego, rosyjskiego, białoruskiego) odbędzie się 21 czerwca.

Jak poinformowała „Kurier Wileński” Saulė Vingelienė, dyrektor Narodowego Centrum Egzaminacyjnego (NCE), w tym roku do matury przystąpią 32 572 osoby (w 2016 roku – 33 710 osób). Jest to o 1 138 osób (czyli o blisko 3,38 proc.) mniej niż w ubiegłym roku.

Saulė Vingelienė Fot. Marian Paluszkiewicz

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, wystarczy zdać dwa egzaminy: obowiązkowy egzamin z języka litewskiego i literatury (szkolny lub państwowy) oraz egzamin z jakiegokolwiek innego wybranego przedmiotu. Praktycznie jednak uczniowie starający się o indeks na uczelni wyższej decydują się na zdawanie również innych przedmiotów, wymaganych podczas rekrutacji na studia. Poza obowiązkowym litewskim maturzyści mogą składać jeszcze 6 egzaminów.

Państwowy egzamin z języka i literatury litewskiej w tym roku będzie zdawać 18 759 osób, szkolny – 12 643.
Znacznie więcej, bo 20 868 osób, przystąpi do matury z języka angielskiego. Popularność tego egzaminu wzrasta już czwarty rok z rzędu, zaznacza NCE.
Na trzecim miejscu pod względem popularności znajduje się egzamin z matematyki – zamierza go zdawać 18 400 osób. Egzamin państwowy z historii wybrało 10 321 maturzystów.

Mimo że egzamin z języka polskiego nie jest obowiązkowy na maturze, zdaje go absolutna większość maturzystów polskich szkół. Jak podaje Narodowe Centrum Egzaminacyjne, w tym roku szkolny egzamin z języka polskiego będzie zdawało 852 maturzystów.

Gintaras Sarafinas Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku, 5 czerwca, już po raz piąty maturzyści przystąpią do składania ujednoliconego egzaminu z litewskiego języka i literatury. Został on ujednolicony poprzez wprowadzenie w 2011 roku poprawek do ustawy o oświacie.
Przeciwko nowelizacji prawa aktywnie protestowała polska społeczność na Litwie, ponieważ ujednolicony egzamin został wprowadzony pomimo znacznych różnic w programach nauczania litewskiego w szkołach mniejszości narodowych i szkołach z litewskim językiem nauczania, a także mimo znacznie mniejszej liczby godzin (800 godzin mniej) przeznaczonych na naukę języka państwowego w szkołach polskich.
Mimo to ujednolicony egzamin z litewskiego maturzyści składają od 2013 roku.

Na egzaminie z literatury i języka litewskiego uczniowie mogą wybrać rodzaj pracy pisemnej – rozprawkę lub wypracowanie literackie. Przy każdym z czterech tematów prac pisemnych zostaną wskazani 3 autorzy z programu nauczania literatury litewskiej. Uczniowie, którzy wybierają rozprawkę, muszą opracować temat, analizując problemy obywatelskie, egzystencjalne, światopoglądowe. W wypracowaniu literackim rozwijają temat w oparciu o twórczość dwu autorów – wskazanego oraz dowolnie wybranego.

Jak tłumaczy Saulė Vingelienė, „podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku prace uczniów ze szkół mniejszości narodowych będą oceniane z zastosowaniem innych norm oceniania kompetencji językowych. Uczniowie ze szkół mniejszości narodowych mogą popełnić więcej błędów gramatycznych, językowych, stylistycznych, ortograficznych”.

Część ustną egzaminu z języka obcego uczniowie już mają za sobą Fot. Marian Paluszkiewicz

Kryteria oceniania maturalnych prac pisemnych można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Egzaminacyjnego
http://www.egzaminai.lt/failai/6480_instrukcija_LKL_VBE_2017_galutinis.pdf.

Według tych kryteriów podczas oceniania pracy pisemnej maksymalną liczbę 5 punktów za poprawność językową może uzyskać uczeń szkoły litewskiej, który popełnił od 0 do 1 błędu, natomiast uczeń ze szkoły mniejszości narodowych w tej kategorii może popełnić od 0 do 2 błędów.
4 punkty są przyznawane za popełnienie 2 błędów językowych w pracy ucznia ze szkoły litewskiej i odpowiednio 3-5 błędów – szkoły polskiej. Przy ocenianiu ortografii największą liczbę punktów – 7 – przyznaje się uczniowi szkoły litewskiej, który popełni od 0 do 1 błędu i uczniowi szkoły polskiej, który może popełnić od 0 do 2 błędów.
6 punktów przyznaje się za 2 błędy u ucznia szkoły litewskiej oraz 3-5 błędów – szkoły polskiej.
Kryteria oceniania błędów interpunkcyjnych są identyczne dla szkół z polskim i litewskim językiem nauczania.

Praca pisemna z języka litewskiego musi mieć objętość co najmniej 500 wyrazów. Za każde brakujące 30 słów zabierany jest 1 punkt z ogólnej sumy punktów. Maksymalnie 21 punktów przyznaje się za treść pracy pisemnej, 19 punktów za poprawność językową, 10 punktów za styl, spójność i logikę. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli uczeń uzbiera nie mniej niż 30 proc.  możliwych punktów.

„Przewiduje się, że w 2020 r. zostaną wprowadzone jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych z języka litewskiego dla uczniów ze szkół mniejszości narodowych i litewskojęzycznych” – zapowiada  Saulė Vingelienė. NCE motywuje, że powodem, dla którego co roku zaostrzane są kryteria oceniania, jest „oczekiwanie społeczeństwa i interes państwa”.

Mimo że egzamin z języka polskiego nie jest obowiązkowy na maturze, zdaje go absolutna większość maturzystów polskich szkół Fot. Marian Paluszkiewicz

Tymczasem wyniki egzaminu z języka litewskiego z każdym rokiem są coraz gorsze. W 2015 r. egzaminu nie zdało 8,5 proc. maturzystów, w 2016 – 9,3 proc.

– Jeżeli NCE nie ułatwiło zadań, to wyniki egzaminu w tym roku będą jeszcze słabsze – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przypuszcza Gintaras Sarafinas, redaktor naczelny pisma „Reitingai”, analizującego stan szkolnictwa na Litwie – Młodzież nie wykazuje zainteresowania językiem litewskim, młodzi widzą interes w tym, by uczyć się języka angielskiego i innych języków obcych. W sondażach uczniowie odpowiadają, że widzą oczywistą korzyść z nauki języków obcych, matematyki, informatyki. Jeżeli zaś nie widzą korzyści, obojętnie ustosunkowują się do nauki języka litewskiego czy dowolnego innego przedmiotu.

Jak mówi, powszechnie w szkołach brak koncepcji, jak zachęcić uczniów do nauki języka litewskiego.

– Lituaniści musieliby stawać na głowie, tłumacząc, jak ważna jest w życiu znajomość języka litewskiego. W niektórych szkołach lituaniści są naprawdę mocni, ale w zasadzie większość nauczycieli nie ma pomysłu do zmotywowania uczniów.  Jeżeli egzaminy nie będą ułatwiane, ich wyniki będą coraz słabsze – uważa Gintaras Sarafinas.

Jedną z przyczyn słabszych wyników z litewskiego jest też to, że ogólnie społeczeństwo litewskie coraz mniej czyta.

­

Na trzecim miejscu pod względem popularności znajduje się egzamin z matematyki Fot. Marian Paluszkiewicz

– Połowa dorosłych nie czyta książek, wśród uczniów po lektury nie sięga trzecia część. Nie czytając, nie znając utworów Maironisa, Neris czy Biliunasa, nie można zdać egzaminu. Tymczasem młodzież uważa, że nie warto sięgać po klasykę, woli bardziej literaturę współczesną – zauważa Sarafinas.

Zwraca też uwagę na fakt, że jeszcze 20 lat temu ci uczniowie, którzy mieli słabsze wyniki w nauce, mogli kontynuować naukę w szkole zawodowej lub znajdowali zatrudnienie. Teraz z powodu „koszyczka ucznia” lub z obawy przed zamknięciem szkoła zamieniła się w przechowalnię.

– W klasie są zarówno zmotywowani, jak i niezmotywowani uczniowie. Ci ostatni, podchodząc do egzaminu, katastrofalnie obniżają poziom wyników. Przed 20 laty tych słabszych uczniów w klasie po prostu nie było. Dzisiaj z powodu smutnej sytuacji demograficznej każda szkoła za wszelką cenę stara się utrzymać jak największą liczbę uczniów. Jeszcze 20 lat temu na Litwie było ok. 600 tys. uczniów, teraz zaś zaledwie 350 tys. Widać, jak bardzo ważny jest każdy uczeń, za którym idzie finansowanie – mówił Gintaras Sarafinas.
***
Podczas tegorocznej sesji egzaminacyjnej policja zajmie się monitorowaniem przestrzeni internetowej, by udaremnić handel zadaniami egzaminacyjnymi.
„Ponieważ wcześniej zdarzały się przypadki handlu fałszywymi zadaniami, policja będzie śledziła podobne przypadki również w tym roku” – zaznaczyła dyrektor NCE.

 

3 odpowiedzi to W szkołach Litwy maraton egzaminacyjny: litewski na minusie, angielski na topie

 1. Anonim mówi:

  A w Polsce… gimnazja będą zlikwidowane i problem na przykład przemocy w gimnazjach przestanie istnieć 🙂 Polecam „dobrą zmianę” 🙂

 2. Jur mówi:

  Nie uregulowana jest sprawa języka nauczania języka litewskiego dla mniejszości narodowych.Nie ma woli aby był wybór stopnia trudności z języka litewskiego dla mniejszości, która powinna mieć prawo zdawania egzaminu posługiwania się w swoim języku. Litewski jest językiem państwowym stąd jest przymus jego znajomości aby dostać pracę .W Polsce są normy dla mniejszości litewskiej i takie powinny być dla mniejszości polskiej na Litwie.
  Chodzi o takie miejsca gdzie większość stanowią Litwini w Polsce, których nikt nie zmusza do egzaminów państwowych z polskiego jak : [Gmina Puńsk] Buraki, Dziedziule, Giłujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Nowiniki, Ogórki, Oszkinie, Pełele, Przystawańce, Puńsk, Rejsztokiemie, Sankury, Szlinokiemie, Tauroszyszki, Trakiszki, Trompole, Widugiery, Wiłkopedzie, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Żwikiele, [ gmina Sejny] Buraki, Dziedziule, Giłujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Nowiniki, Ogórki, Oszkinie, Pełele, Przystawańce, Puńsk, Rejsztokiemie, Sankury, Szlinokiemie, Tauroszyszki, Trakiszki, Trompole, Widugiery, Wiłkopedzie, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Żwikiele, Hołny Mejera, Krasnogruda, Krasnowo, Łumbie, Nowosady, Ogrodniki, Sejny [gmina Szypliszki] Budzisko, Podwojponie, Sadzawki, Dębniak, Romaniuki, Szymanowizna, Wesołowo, Zaboryszki

 3. Marko mówi:

  Do maturalnego egzaminu, przystąpi w tym roku ok. 32,5 tysiąca osób.

  Egzamin z języka litewskiego jest egzaminem obowiązkowym i koniecznym dla wszystkich tych maturzystek/maturzystów, którzy marzą o studiach. Tymczasem egzamin państwowy z języka litewskiego i literatury litewskiej zdawać będzie jedynie 19 tysięcy osób, a ponad 13 tysiący abiturientek/abiturientów wybrało dla siebie tylko egzamin szkolny.

  Język angielski (na poziomie szkolnym) na egzaminie maturalnym chce zdawać prawie 21 tysięcy osób. Z danych tych wynika, że popularność języka angielskiego rośnie.

  Do (szkolnego) egzaminu z języka polskiego przystąpi 852 maturzystek/maturzystów.

  Co to oznacza? Jedna trzecia abiturientek/abiturientów, z góry porzuciła/o myśl o studiach wyższych. Z kontekstu pozostałych informacji można wywnioskować, że duża część „przyszłości narodu” widzi siebie raczej gdzie indziej niż w swojej ojczyźnie. Prawda, że język angielski jest najważniejszym językiem międzynarodowym, językiem nauki, językiem postępu społecznego i kultury, więc wybór ten, dokonany przez litewską młodzież uznań należy za słuszny. Ale jest to wybór dokonany z uczuciem rezygnacji z tego, co rodzime, na rzecz czego? Idei emigracji (?).

  Bardzo ciekawym aspektem tej sytuacji byłaby informacja, ile/ilu abiterientek/abiturientów, którzy zdawać będą maturalny egzamin (szkolny) z języka polskiego, z języka litewskiego wybrało egzamin państwowy, a ile/ilu egzamin tylko szkolny. To byłby najważniejszy faktor w ocenie sytuacji Polaków w RL. Republika Litwy jest krajem ojczystym, a więc język litewski jest najważniejszy, decydujący o szansach i perspektywach społeczności Polaków w RL. Rzeczą oczywistą jest, że język polski jest dla nas najmilejszy, emocjonalnie najważniejszy i najbliższy sercu naszemu. Ale realia są twarde i nie można przymykać oczu na stan rzeczywisty. Kto wiąże swoją przyszłość z życiem w RL, ten powinien uznawać realia panujące w tym kraju. Taki jest też – najważniejszy! – interes całej Polonii litewskiej. Chodzi o to, żeby żyć realiami i rozumną refleksją o przyszłości. Język litewski jest najważniejszy. I jest językiem pięknym i pożytecznym, jak każdy inny język na świecie. A znajomość języka nikomu nie szkodzi. Wręcz przeciwnie! Poszerza horyzonty naszej inteligencji. Kto mądry, rozumie ten problem bez mojego ględzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.