0
We wsi Mariampol powstanie nowe centrum kultury, a w Sawiczunach zostanie odnowione stare

Poprawa warunków życia i modernizacja budynku, który obejmuje wszystkie podstawowe usługi, odpowiadające potrzebom lokalnej ludności, przyczyni się do rozwoju myślącego społeczeństwa Foto. vrsa.lt

Mieszkańcy wsi Mariampol będą mogli cieszyć się nową przestrzenią kulturalną – tu planowane jest otwarcie uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego obejmującego szeroki zakres różnych działań. Dobra wiadomość dla mieszkańców Sawiczun – już wkrótce zostanie otwarte nowe centrum kultury, w którym każdy mieszkaniec wsi znajdzie przestrzeń na działalność kulturalną.

Obecnie są realizowane projekty „Urządzenie Wielofunkcyjnego Uniwersalnego Centrum we wsi Mariampol gminy Mariampol r. wileńskiego” i „Rekonstrukcja Oddziału w Sawiczunach Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie, dostosowując go do potrzeb społeczności”, których wyniki będą cieszyć mieszkańców już w latach 2019-2020.
Podczas realizacji projektu we wsi Mariampol zostanie przeprowadzona rekonstrukcja obecnie nieużywanego budynku i uporządkowanie dostępu do budynku dostosowując go do potrzeb społeczności. W nowym centrum kultury zostanie urządzona wielofunkcyjna sala i pokój rekreacyjny z biblioteką i pomieszczeniem dla dzieci. Nowe centrum kultury będzie również przedmiotem szczególnego zainteresowania dla fanów sportu – będzie tu urządzona sala treningowa z szatniami i prysznicami, która niewątpliwie będzie nie tylko promować aktywność fizyczną, ale zapewni także zajętość mieszkańców.

Na pozytywne zmiany czeka również Centrum Kultury w Sawiczunach – zostaną tu przeprowadzone prace remontowe. Podczas realizacji projektu zostanie gruntownie odnowiony budynek i urządzona sala wielofunkcyjna, w której będzie można organizować różne użyteczne i ciekawe zajęcia, organizować imprezy oraz poprzez organizację lekcji tańca dla młodzieży, wieczorów tanecznych dla osób starszych i innych zajęć promować kulturę i sztukę. Mieszkańcy będą również zachęcani do uprawiania sportu – jest planowane urządzenie sali treningowej z szatniami i prysznicami. Planowana jest modernizacja biblioteki i innych obiektów dla różnych działań.

Projekty realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2014-2020, wg działań „Wsparcie inwestycji we wszystkie rodzaje małej infrastruktury” oraz „Wsparcie inwestycji w wiejskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, krajobraz”. Prace urządzenia Wielofunkcyjnego Uniwersalnego Centrum we wsi Mariampol sięgają około 400 tysięcy euro, rekonstrukcji Oddziału w Sawiczunach – około 400 tys. euro.
Nowość projektów będzie polegać na kompleksowym rozwiązaniu problemu, kiedy rozstrzyga się nie tylko problem renowacji budynku, ale także rozpatruje się ogólny problem zajętości społeczności lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.