0
Zwiększa się liczba mieszkańców, którzy jako miejsce zamieszkania wybierają rejon wileński

W 2018 r. osiągnięto rekordową liczbę osadników

W ostatnim dziesięcioleciu dane Służby Rejestru Mieszkańców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej coraz bardziej cieszą – obserwuje się tendencyjny wzrost liczby mieszkańców w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, a w 2018 r. osiągnięto rekordową liczbę osadników. W 2018 r. w rejonie wileńskim zadeklarowało swoje miejsce zamieszkania 1 213 nowych mieszkańców. Według danych ze stycznia 2019 r. w rejonie wileńskim mieszka 103 481 mieszkańców.

Gmina Awiżenie należy do najszybciej rosnących gmin
W ubiegłym roku, podobnie jak w r. 2017, osadnicy przeważnie wybierali gminę Awiżenie, gdzie mieszka nie tylko najwięcej ludzi w porównaniu z pozostałymi 22 gminami, ale również najszybciej rośnie liczba osadników. Obecnie w gminie Awiżenie mieszka 10 823 mieszkańców, w porównaniu do 2017 roku liczba nowych mieszkańców wzrosła do 1089, czyli o 362 osadników więcej niż w 2017 roku. (W 2017 r. gminę Awiżenie wybrało 727 osadników, w 2018 r. – 1 089).

Gmina Awiżenie należy do najszybciej rosnących gmin

Wzrostem liczby mieszkańców od kilku lat z rzędu odznacza się również gmina Rzesza. W ciągu 2018 r. w porównaniu do 2017 r. do gminy Rzesza przybyło prawie trzykrotnie więcej osadników (470), tymczasem w r. 2017 osadników było tylko 176. Trzecią gminą według skutecznego wzrostu liczby mieszkańców była gmina Zujuny, w której osiedliło się 283 nowych mieszkańców (w 2017 r. było ich 119).
W porównaniu do 2017 roku gwałtownie wzrosła liczba osadników w gminie Mickuny – tutaj swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 105 osadników, a to jest niemal trzykrotnie więcej niż w 2017 roku. ( w 2017 r. nowych mieszkańców było tylko 36).
Tendencja wzrostu liczby mieszkańców w 2018 roku zaobserwowano i w gminie Suderwie – 87, w gminie Bezdany – 86, w gminie Niemież – 59, w gminie Dukszty – 51 mieszkańców.
Największe osiedla rejonu również w 2018 r. nie ustąpiły pozycji
Jedyne miasto w rejonie – Niemenczyn – liczy 5 193 mieszkańców. Tymczasem największą liczbę we wsiach rejonu wileńskiego odnotowano: we wsi Skojdziszki (gmina Niemież) – 4 278 mieszkańców, w miejscowości Rudomino (gmina Rudomino) – 3 843 mieszkańców oraz we wsi Pogiry (gmina Pogiry) – 3 432 mieszkańców.
* Analiza liczby mieszkańców 2018 r. jest sporządzona na podstawie danych Służby Rejestru Mieszkańców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej na styczeń 2019 r.

Ilustracje. vrsa.lt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.